Våre kurs

Ranskurs m/praktisk ransøvelse:
Vårt ranskurs er utviklet av våre partnere som har bakgrunn som ransetterforskere ved Oslo politidistrikt. Kurset tar for seg emnene; ranere og deres modus, aggresjonsdempemde adferd, observasjonsteknikk, åstedsdisiplin, sporsikring og ettervern. I tillegg er det en praktisk ransøvelse som blir evaluert sammen med kursdeltakerne. Vi anbefaler at ransøvelsen blir avholdt i virksomhetens egne lokaler.  En tidligere verditransport-sjåfør som har blitt ranet 2 ganger er med på hvert kurs og forteller om sine opplevelser under og etter ranet.
Kursets varighet: 1,5 - 2 timer
 
Brann- og førstehjelpskurs:
Et kurs med fin blanding av teori og praksis. I emnet brann får kursdeltakerne innføring i brannteori, forebygging, bruk av slokkemiddler m.m. Alle får gjennomføre praktisk bruk av slokkemiddel. Førstehjelpskurset inneholder både teori og praksis, og omhandler minuttene fra en ulykke skjer til fagpersonell ankommer. Det er også en praktisk redningsøvelse hvor kursdeltakerene foretar evakuering av 1 person i røykfylt rom med påfølgende førstehjelp. Kurset blir tilpasset kundenes bransje.
Vår kursholder innen brann har 20 års erfaring fra brannvesenet og har holdt brannkurs for daglivarebransjen de siste 3 årene.
Foreleser i førstehjelp har lang erfaring innen praktisk førstehjelp gjennom ambulansetjenesten og har holdt  førstehjelpskurs for de fleste bransjer.
Kursets varighet: 3 - 4 timer . Se bilder fra kursene våre her
 
Svinnkurs m/rollespill:
Formål: Høyne de ansattes bevissthet og kunnskap om svinn, svinnkilder og svinnbekjempelse.
Kursets oppbygning. Kurset er delt i tre deler generelt om svinn og svinnkilder, rollespill og utro ansatte.
Kurset vil gjennomgående legge vekt på dialog med deltakerne, samt vise til praktiske eksempler og erfaringer. Kurset tilpasses kundens ønsker og behov.
Kursets varighet: ca. 2 timer
 
For ytterligere informasjon om våre tjenester og kurstilbud , ta kontakt med oss.
Telefon : 480 45000 eller
post@stormsikkerhet.no

Forsiden   |  Om oss  |  Tjenester  |  Kurs  |  Etterforskning  |  Produkter  |  Kontakt oss