Om oss

Storm Sikkerhet ble etablert 01.09.03 og ble omdannet til aksjeselskap 23.06.04. Høsten 2004 ble datterselskapet Storm Kontroll AS etablert. Storm Kontroll AS er et godkjent vaktselskap. Daglig leder for selskapene er Svein-Erik Fatnes.
 
Selskapet er tuftet på en filosofi om at det beste ikke er å ta flest mulig, men å forebygge best mulig. Vi har som mål å være blant de ledende selskap innen forebyggende virksomhet rettet mot næringslivet generelt og handelssegmentet spesielt.
 
Vi skal kjennetegnes ved at våre kunder forbinder oss med følgende stikkord:
 
• Forebyggende
• Svinnreduserende
• Prisgunstig
 
• Trygghet
• Enkelhet
• Effektivitet
 
Med dette som mål har selskapet utviklet spesialtilpassede konsept innenfor så vel forebyggende kurs som forebyggende og svinnreduserende manuelle sikkerhetsløsninger. Dette er skreddersydde løsninger utviklet i samarbeid med våre kunder ut fra hva de tilkjennegir som sine behov, hvilket også er retningsgivende for hele vår virksomhet.
 
Storm Sikkerhet AS skal ha som varemerke at hver enkelt medarbeider har eierskap til det vi driver med, og setter kunden i fokus. 
 
•  Våre medarbeidere skal til enhver tid være blant de fremste på sitt område.
•  Vi er opptatt å levere kvalitet i alle ledd. 
•  Vi skal levere riktig vare, innenfor riktig tidspunkt og til riktig pris.
•  Vi skal søke å tilføre mer enn hva våre kunder forventer.
 
Storm Sikkerhet AS ser frem til å fortsette med å utvikle spesialtilpassede løsninger sammen med våre kunder.

Forsiden   |  Om oss  |  Tjenester  |  Kurs  |  Etterforskning  |  Produkter  |  Kontakt oss